MiniMag SMART

OPIS PROIZVODA: Magnetni filteri MiniMag SMART + LL 100 je komplet koji se sastoji od magnetnog filtera i sredstva LL 100 koje je namenjeno za sanaciju i zaštiti sistema za grejanje.


PRIMENA: Multifunkcionalni proizvod je namenjen za kontrolu formiranja korozivnih pojava i naslaga kao i za uklanjanje mulja, ostataka korozije i naslaga nastalih tokom vremena u grejnim instalacijama. Upotreba proizvoda Long Life SCARICO ZERO u prisustvu magnetnog separatora nečistoća garantuje čišćenje i zaštitu grejne instalacije bez potrebe za pranjem i/ili ispiranjem. Long Life SCARICO ZERO garantuje potpunu zaštitu svih metalnih materijala prisutnih u sistemu, uključujući aluminijum. Pogodno za upotrebu na instalacijama koje imaju vodu visoke i niske tvrdoće. U sistemima sa fan coil uređajima, preporučuje se dodatak Long Life 710 biocidnog sredstva za dezinfekciju.

DOZIRANJE: Long Life SCARICO ZERO je proizvod spreman za upotrebu: dozirati 1 litar proizvoda na svakih 100 litara vode u sistemu. Generalno, 1 pakovanje je dovoljno za sistem od 8/10 radijatora. Predoziranje proizvoda ne stvara nikakve probleme za sistem.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Instalacije u funkciji: Long Life SCARICO ZERO se može direktno ubaciti u instalaciju kroz magnetni separator nečistoća.

BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA:

  • 1. Uklanja mulj, ostatke korozije i naslage
  • 2. Štiti od kamenca i korozije
  • 3. Poboljšava efikasnost termičke razmene i smanjuje troškove grejanja