Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA – NA SNAZI OD JANUARA 2021 

Ovim vebsajtom upravlja PMN d.o.o. Jagodinska 2, Beograd, Srbija, (“PMN”, “mi”, “naš” ili “mi”). 

 

Prihvatanje uslova 

Sledeći uslovi i odredbe (“Uslovi korišćenja”) regulišu pristup i upotrebu ovog vebsajta i povezanih mobilnih aplikacija koje pružamo, uključujući sve sadržaje i usluge ponuđene na ovom vebsajtu i / ili aplikacijama (koje se zajednički nazivaju “Vebsajt”). Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti, ne smete pristupati ili koristiti vebsajt. 

 

Informacije o Vama i Vašim posetama vebsajtu 

Korišćenjem vebsajta pristajete na korišćenje Vaših podataka u skladu s Politikom privatnosti. Nećemo Vas obavestiti o takvim izmenama ili ažuriranjima. 

 

Izmena vebsajta 

S vremena na vreme možemo izmeniti ili ažurirati sadržaj ovog vebsajta, ali njegov sadržaj možda neće biti potpun ili ažuran u svakom trenutku. 

 

Tačnost i oslanjanje na informacije o vebsajtu 

Informacije koje su prezentovane na ili putem vebsajta su dostupne samo za opšte informacije. Mi ne garantujemo za tačnost ili potpunost ovih informacija, i odbacujemo svaku odgovornost i odgovornost koja proizilazi iz oslanjanja na takve informacije. 

Ovaj vebsajt može sadržati sadržaj koji pružaju treće strane. Sve izjave i mišljenja tih trećih lica su isključivo odgovornost osobe koja ih je dostavila i ne odražavaju nužno mišljenje PMN-a. 

 

Doprinosi korisnika 

Vebsajt može da sadrži ili daje linkove na oglasne ploče, lične vebsajtove ili profile, forume za diskusije, oglasne ploče i druge interaktivne mogućnosti (“Interaktivne usluge”) koje korisnicima omogućavaju postavljanje sadržaja ili materijala (“Doprinosi korisnicima”) na ili putem vebsajta. 

Svi korisnički doprinosi moraju biti u skladu sa Standardima sadržaja kao što je navedeno dalje u ovim Uslovima korišćenja. 

Svaki doprinos korisnika koji objavite na vebsajtu mora da budei nepovjerljiv i ne-vlasnički. Davanjem bilo kakvog korisničkog doprinosa na vebsajtu odobravate PMN-u i našim pružaocima usluga i odgovarajućih licenci, kao i naslednicima, besplatno, neograničeno, svetsko, trajno, neisključivo, potpuno prenosivo i pod- licencirano pravo na upotrebu, reprodukciju, menjanje, prikazivanje, distribuciju i ostalo otkrivanje takvih materijala trećim licima. Vi, a ne PMN, odgovorni ste za sve korisničke doprinose koje objavite na vebsajtu. 

 

Praćenje i provera 

Zadržavamo pravo (a) da uklonimo ili da odbijemo objavljivanje korisničkih doprinosa iz bilo kog razloga; (b) da preduzmenmo bilo koju radnju u odnosu na bilo koji doprinos korisnika koji smatramo potrebnim ili prikladnim, uključujući i ako verujemo da takav doprinos korisnika krši Uslove korišćenja, krši bilo koje pravo intelektualnog vlasništva ili drugo pravo bilo kog lica ili entiteta ili može pasti na odgovornost PMN-a; (c) otkriti vaš identitet ili druge informacije o Vama trećoj strani koja tvrdi da materijal koji ste Vi objavili krši njihova prava, uključujući njihova prava intelektualnog vlasništva ili njihovo pravo na privatnost; (d) preduzeti odgovarajuće pravne radnje, uključujući upućivanje na proveru zakona, za svaku nezakonitu ili neovlašćenu upotrebu vebsajta; i (e) prekinuti ili obustaviti Vaš pristup celom ili delu vebsajta iz bilo kog razloga, uključujući i kršenje ovih Uslova korišćenja. 

Međutim, ne obvezujemo se da ćemo pregledati sav materijal pre nego što bude objavljen na vebsajtu i ne možemo osigurati brzo uklanjanje nepoželjnog materijala nakon objavljivanja. 

 

Standardi sadržaja 

Ovi standardi sadržaja (“Standardi sadržaja”) primjenjuju se na sve korisničke doprinose i korišćenje interaktivnih usluga. Doprinosi korisnika moraju biti u skladu sa svim primenjivim zakonima i propisima i ne smeju: (a) sadržati bilo kakav materijal koji je klevetnički, opscen, nepristojan, uvredljiv, uznemirujući, nasilan, provokativan, promoviše mržnju ili je na drugi način nepoželjan; (b) promovisati seksualno eksplicitan ili pornografski materijal, nasilje ili diskriminaciju; (c) kršiti bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo ili drugo intelektualno vlasništvo ili druga prava bilo koje druge osobe; (d) promovisati bilo kakve nezakonite aktivnosti; (e) lažno predstavljati vaš identitet ili pripadnost; (f) uključivati komercijalne aktivnosti, kao što su takmičenja, nagradne igre i druge promocije prodaje ili oglašavanja; ili (g) ostavljati utisak da ih je objavio ili potvrdio PMN ili bilo koja druga osoba ili subjekt, ako to nije slučaj. 

 

Mogućnost preuzimanja sadržaja sa vebsajta 

Možete preuzeti sadržaj samo za nekomercijalnu, ličnu upotrebu, pod uslovom da autorska prava, zaštitni znak ili druga obaveštenja o vlasništvu ostanu nepromenjena i vidljiva. Nijedno pravo, vlasništvo ili interes za bilo koji preuzeti materijal ne prenose se na Vas zbog takvog preuzimanja ili kopiranja. 

 

Linkovi sa vebsajta 

Ako vebsajt sadrži linkove ka drugim vebsajtovima i resursima koje pružaju treća lica, ovi linkovi su dati kako bi Vama bilo lakše. Mi nemamo kontrolu nad sadržajem tih stranica ili resursa i nismo odgovorni za njih niti za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati zbog Vašeg korišćenja istih. Ako odlučite da pristupite nekom vebsajtu trećeg lica koji je povezan sa ovim vebsajtom, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost i podložni ste Uslovima korišćenja tih vebsajtova. 

 

Odricanje od garancija 

VAŠE KORIŠĆENJE VEBSAJTA, NJEGOVOG SADRŽAJA I SVIH USLUGA ILI STVARI DOBIJENIH PUTEM VEBSAJTA JE NA VLASTITU ODGOVORNOST. VEBSAJT, NJEGOV SADRŽAJ I BILO KAKVE USLUGE PREUZETE KROZ SAJT PRUŽAJU SE “KAKVE JESU”, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH. PMN, KAO NI OSOBE POVEZANE SA PMN-OM NE DAJU BILO KAKVU GARANCIJU DA ĆE VEBSAJT, NJEGOV SADRŽAJ, USLUGE ILI STVARI DOBIJENE NA VEBSAJTU BITI TAČNI, POUZDANI, ISPRAVNI ILI NEPREKIDANI, DA ĆE NEDOSTACI BITI 

UKLONJENI, ILI DA ĆE VEBSAJT ILI SERVER, KOJI OMOGUĆAVA USLUGU, BITI LIŠENI VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. 

PMN NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILE ONE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, ZAKONSKE ILI DRUGAČIJE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE PRODAJE POROIZVODA, NEPOVREDIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. 

OVA OGRANIČENJA NE UTIČU NA GARANCIJE KOJE NE MOGU BITI ISKLJUČENE ILI OGRANIČENE PO VAŽEĆEM ZAKONU. 

 

Ograničenje odgovornosti 

PMN ILI OSOBE POVEZANE SA PMN-OM NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU VRSTU ŠTETE, POD BILO KOJOM PRAVNOM TEORIJOM KOJA PROIZLAZI IZ, ILI JE VEZANA ZA VAŠU UPOTREBU ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA VEBSAJTA, BILO KOG VEBSAJTA POVEZANOG S NJIM, BILO KAKVOG SADRŽAJA NA VEBSAJTU ILI OSTALIM VEBSAJTOVIMA ILI BILO KOJIM USLUGAMA PREUZETIM KROZ VEBSAJT ILI SLIČNE SAJTOVE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI KAZNENE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI GUBITAK PRIHODA, GUBITAK DOBITI, GUBITAK POSLA ILI PREDVIĐENE UŠTEDE, GUBITAK KORIŠĆENJA, GUBITAK GOODWILLA ILI GUBITAK PODATAKA. 

OVA OGRANIČENJA NE UTIČU NA BILO KAKVU ODGOVORNOST KOJA NE MOŽE BITI ISKLJUČENA ILI OGRANIČENA POD PRIMENJIVIM ZAKONOM. 

 

Obeštećenje 

Slažete se da ćete braniti, obeštetiti i neće smatrati krivim PMN, njegove i njihove službenike, direktore, zaposlene od i protiv bilo kakvih potraživanja, obaveza, šteta, presuda, nagrada, gubitaka, izdataka i troškova ili naknada (uključujući razumne naknade za advokate i druge pravne troškove) koje proizlaze iz ili su u vezi sa Vašim kršenjem ovih Uslova korišćenja ili Vaše upotrebe bilo kakvih informacija dobijenih sa vebsajta. 

 

Odricanje i odvojivost 

Nijedno odricanje PMN-a od bilo kog uslova ili odredbi navedenih u ovim Uslovima korišćenja neće se smatrati daljnjim ili stalnim odricanjem od te odredbe ili uslova ili odricanjem od bilo kog drugog uslova ili odredbe, a bilo kakav propust PMN-a da potvrdi pravo ili odredbu prema ovim Uslovima korišćenja neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. 

Ako bilo koji sud odredbu ovih Uslova proglasi nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kog razloga, takva odredba će biti uklonjena ili ograničena na najmanju moguću meru tako da će preostale odredbe Uslova nastaviti da važe u punoj snazi i efektu. 

 

Zaštitni znakovi 

Ovaj vebsajt sadrži logotipe, identitete robnih marki i druge zaštitne znakove i oznake usluga (zajedno, “Oznake”) koje su vlasništvo PMN-a ili su licencirane za njih. Oznake ne smete koristiti bez prethodnog pismenog odobrenja PMN-a. Sva druga imena, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni i slogani na ovom vebsajtu, zaštitni su znakovi njihovih vlasnika. 

 

Obaveštenje o autorskim pravima 

Osim ako nije drugačije navedeno, grafičke slike, piktogrami i tekst koji se nalaze na ovom vebsajtu isključivo su vlasništvo PMN-a. 

 

Jezik opreza u pogledu izjava koje se odnose na budućnost 

Ovaj vebsajt može da sadrži “izjave o budućnosti” kako su definisane u Zakonu Republike Srbije. Te se izjave mogu odnositi na analize i druge informacije koje se temelje na predviđanjima budućih rezultata i procenama iznosa koji još nisu odredivi. Ove izjave se mogu odnositi i na naše buduće izglede, razvoj i poslovne strategije. Ove izjave temelje se na očekivanjima i uverenjima našeg menadžmenta o budućim događajima koji utiču na nas i podložne su neizvesnostima i faktorima koji se odnose na naše poslovanje i poslovno okruženje, a sve to je teško predvideti i mnoge od njih su van naše kontrole. Ove neizvjesnosti i faktori mogu uzrokovati da se naši stvarni rezultati materijalno razlikuju od onih koji su izraženi ili se implicitno podrazumevaju iz izjava koje se odnose na budućnost. Izjave koje se odnose na budućnost govore samo o predviđanjima na datum kad je izjava data. PMN ne preuzima obvezu ažuriranja izjava koje se odnose na budućnost kako bi odražavale stvarne rezultate, promene u pretpostavkama ili promene u drugim faktorima koji utiču na informacije koje se odnose na budućnost, osim u meri u kojoj to zahtevaju važeći zakoni o vrednosnim papirima. 

 

Nadležnost 

PMN nadgleda i održava ovaj vebsajt iz svog sedišta u Beogradu. Svi sporovi ili zahtevi koji se odnose na vebsajt i ove Uslove korišćenja uređuju se srpskim zakonima, bez uticaja na bilo koju odredbu ili pravilo o sukobu zakona (bilo da se radi o Republici Srbiji ili bilo kojoj drugoj nadležnosti). 

Svaka tužba, radnja ili postupak koji proizlaze iz ovih Uslova korišćenja ili vebsajta ili se odnose na njih, biće pokrenuti isključivo pred nadležnim sudom u Beogradu. Odričete se svih prigovora na primenu nadležnosti nad Vama od strane tih sudova i mesnu nadležnost tih sudova. 

 

Kompletan sporazum 

Uslovi korišćenja i naša Politika privatnosti predstavljaju jedini i potpuni sporazum između Vas i PMN-a u vezi sa vebsajtom i zamenjuju sva prethodna shvatanja, ugovore, izjave i garancije, i pismene i usmene. 

Kategorije proizvoda

Gde se nalazimo

Đuje i Draoljuba 2a, 11000 Beograd