Mynute BOILER GREEN

More tople vode.

Gama kondenzacionih kotlova Mynute BOILER GREEN se sastoji od dva modela , 25 kW sa bojlerom od 45 litara i 35 kW sa bojlerom od 60 litara. Modeli su projektovani i izrađeni prateći smernice ecodesign Evropske direktive ErP. Zahvaljujući aluminijumskom kondenzacionom izmenjivaču velikog protoka i optimizovanom sagorevanju, Mynute BOILER GREEN ulazi u klasu 6, prema Evropskoj Direktivi EN 15502. Oba modela su opremljena cirkulacionim pumpama niske potrošnje (sa naporom od 6m, kao posebna oprema postoji i pumpa napora 7m) akumulacionim bojlerom od INOX-a u magnezijumskom anodom. Visokoefikasna izolacija bojlera značajno smanjuje hlađenje bojlera samim tim i potrošnju gasa. Mynute BOILER GREEN je opremljen sigurnosnim elementima poslednje generacije: sistem za kontrolu i nadzor prisustva plamena, pravilnog odvođenja dimnih gasova, kontrolu temperature i pritiska.

Osnovne karakteristike:

  • Bojler od INOX-a od 60 litara (35 kW) i od 45 litara (25 kW) sa magnezijumskom anodom
  • Modulacija 1:10 na verziji 35 kW
  • Modulaciona cirkulaciona pumpa niske potrošnje (EEI≤0,20)
  • Ekspanziona posuda od 10 litara (35 kW) i od 8 litara (25 kW)
  • Niska emisija izduvnih gasova: klasa 6 (UNI EN 15502)
  • Kondenzacioni aluminijumski izmenjivač velikog protoka
  • Serijska termoregulacija (spoljna sonda opciono)
  • Stepen električne zaštite IPX5D

Tehnička dokumentacija i uputstva

Kod Model Opis modela Dokumenti
Mynute Boiler Green Zidni kondenzacioni kotlovi sa akumulacionim bojlerom Katalog MYNUTE BOILER Green
Mynute Boiler Green Zidni kondenzacioni kotlovi sa akumulacionim bojlerom Uputstvo