Stabilni kotlovi

Stabilni gasni kotlovi napravljeni su od sivog liva i namenjeni su dugotrjanom radu na visokim temperaturama. Za sagorevanje koriste vazduh iz prostorije pa je neophodo obezbediti konstantnu ventilaciju. Dimni gasovi se odovode u dimnjak. Mogu se koristiti za grejanje i pripremu sanitarne vode uparivanjem sa nekim akumulacionim bojlerom.

Kategorije proizvoda

Gde se nalazimo

Đuje i Draoljuba 2a, 11000 Beograd