POWER MAX

Power Max
Bereta predstavlja Power Max, novu zidnu kondenzacionu toplotnu grupu niske emisije zagađenja. Gama se sastoji od 8 modela različih snaga od 34,9 do 131 kW koji mogu biti instalirani u kaskadnoj konfiguraciji ili verziji stand alone. Kotao upravlja sa dva temperaturna kruga a uz pomoć dodatne opreme može da upravlja sa 16 dodatnih mešnih zona uz mogućnost daljinskog upravljanja (0-10V input ili MODBUS)

Tehnička dokumentacija i uputstva

Model Dokumenti
Power Max Katalog
Power Max Uputstvo za montažu
Power Max Uputstvo za montažu-kaskadni sistem