Solarni kolektor SC-F25

Visokoselektivna bakarna apsorbciona površina
Izolacija od kamene vune (40 mm)
Apsorbcija kolektora: 95%
Temperatura stagnacije kolektora: 204°C
Mogućnost vezivanja do 6 kolektora u seriji
U skladu sa normom UNI 12975
Dodatna oprema
20008315 set nosača za 1 kolektor
20008322 set nosača za 2 kolektora
20008759 set nosača za 3 kolektora
20008317 set za fiksiranje (ravan krov)
20008757 set za spajanje (ravan krov)
20008292 set za fiksiranje (kosi krov)
20008712 SC-F25 dimenzije: 2.046 x 1.221mm, površina: 2,43 m2