Ciao S

Jednostavan i intuitivan

Novi model CIAO S, raspoloživ kao fasadni model u izvedbi 24 kW samo grejanje i 20 kW kombinovani Primarni izmenjivač od bakra Sanitarni pločasti izmenjivač od INOX-a
Iskorišćenje ««« prema Evropskoj normi CEE 92/42 Dupli otvor za vazduh koji olakšava povezivanje na već postojeće dimovode. Ekspanziona posuda od 8 litara
(7 litara u verziji 20 CSI) Pripremljen za povezivanje na upravljačke jedinice Beretta Cirkulaciona pumpa sa 3 brzine i 5 metara napona (4 metra i jedna brzina
u verziji 20 CSI) Funkcija “Survivor” u sanitarnom režimu: omogućava nastavak rada u sanitarnom režimu i u slučaju kvara na NTC sondi. Intuitivan i jednostavan digitalni display Klimatska termoregulacija kao serijska oprema. Funkcioniše spajanjem spoljne sonde (opcija) čime se povećava komfor unutar prostora. Sistem S.A.R.A. – autoregulacija temperature u grejanju. Stepen električne zaštite IPX5D Zaštita od smrzavanja do -10, korišćenjem seta protiv smrzavanja (opcija) Poklopci sa gornje i donje strane kotla, raspoloživi kao dodatna oprema. Jednostavna i brza montaža (zahvaljujući nosaču i šemi) Set za povezivanje i gasni ventil raspoloživ kao dodatna oprema Ekstremno kompaktan i lagan, može biti montiran bilo gde u prostoru.

Siatem S.A.R.A.: komfor i ušteda

CIAO S poseduje na svim modelima sistem S.A.R.A. (Sistem Auto Regulacije Ambijenta), koji se aktivira postavljanjem birača temperature grejanja u polje “AUTO” (između 55 i 65) Sistema S.A.R.A., patent “Beretta”,
omgućava dobijanje najboljeg kompromisa između srednje temperature vode u radijatorima i brzine dostizanja temperature u ambijentu, čime se postiže ušteda u energetskom i ekonomskom smislu. Ako je potrebno grejanje prostora, temperatura potisnog voda
se automatski uvećava svakih 20 minuta za 5 stepeni, dva puta, tako da se prostor zagreje što pre. Kad se dostigne željeni komfor uređaj se zaustavlja da bi se ponovo uključio, pri sledećem zahtevu za grejanjem, sa temperaturom potisa zadatom na početku.

Tehnička dokumentacija i uputstva

Kod Model Opis modela Dokumenti
20 C.S.I. Ciao S Tradicionalni zidni kotlovi Katalog-CIAO-S
20 C.S.I. Ciao S Tradicionalni zidni kotlovi Uputstvo za montažu i korišćenje