FAN COIL STANDARDStandardna bela boja (RAL 9010). Izrađen od debelog lima, pocinkovanog i prethodno obloženog
polivinilhloridnom folijom, otporan na rđu, koroziju, hemijska sredstva, rastvarače, alifatike, alkohole. Unutrašnja
termo-akustična izolacija (klasa M1). Kompaktne dimenzije, debljina od samo 220 mm. Rešetka za dovod vazduha
od belog ABS-a (RAL 9002), sa bočnim otvorima koji služe za pristup kontrolnoj tabli (dodatna oprema).S
Dvostruki red pojedinačno podesivih ručnih peraja omogu ćava da se tok vazduha usmeri u bilo kom smeru.
Mogućnost suprotne orijentacije peraja, da se naglasi efekat indukcije. Mogu ćnost usmeravanja toka
tangencijalno na plafon/zid, kako bi se iskoristio Coanda efekat.

Tehnička dokumentacija i uputstva

Model Dokumenti
FAN COIL STANDARD Teh.karakteristike