Toplotne pumpe vazduh/voda MONOBLOK

iM je monoblok toplotna pumpa namenjena za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode. Gama se sastoji od 6 spoljnih jedinica sa gasom
R410A i kompresorom Twin Rotary Full DC Inverter. Može biti povezana na EMIX i EMIX TANK za proizvodnju tople sanitarne vode direktno,
korišćenjem rekuperirane toplotne energije tokom rada u letnjem periodu. Gama je u stanju da zadovolji potrebe za grejanjem i hlađenjem
kako rezidencijalnih tako i komercijalnih objekata obzirom na kapacitet u opsegu od 6 kW do 14 kW.

Tehnička dokumentacija i uputstva

Model Dokumenti
Toplotne pumpe vazduh/voda MONOBLOK Teh.karakteristike