Modularne Toplotne pumpe

AGCH serija se sastoji od reverzibilnih, modularnih, potpuno inverterskih toplotnih pumpi za hlađenje i grejanje objekata uglavnom
komercijalnog tipa koje koriste ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R32. Dostupni u dve veličine, omogućavaju kreiranje pojedinačnih
konfiguracija ili kaskada do 16 jedinica, povezanih jednom centralnom kontrolom automatikom. Svestranost i jednostavnost u konfiguraciji i
instalaciji omogućavaju ovim jedinicama da se lako prilagode različitim tipovima sistema.
Serija je opremljena i eksternim hidrauličkim modulima, sa i bez bafer rezervoara, sa jednim ili dvostrukim cirkulacionim sistemom, kako bi se
zadovoljile višestruke potrebe sistema koje opslužuju.

Tehnička dokumentacija i uputstva

Model Dokumenti
Modularne Toplotne pumpe Teh.karakteristike i cenovnik